Algemene voorwaarden

Inschrijven

Door het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen geeft u zich op als lid van Judo Academy Stedendriehoek voor de duur van 1 jaar. Voor minderjarigen dient het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend te worden door een rechtmatige vertegenwoordiger van het kind.


Inschrijfgeld en contributie

1. Het inschrijfgeld bedraagt €25,-. Het inschrijfgeld dient contant betaald te worden.

2. Eventuele prijswijzigingen worden door J.A.S. minimaal 1 maand van te voren bekend gemaakt.


Wijze van betalen.

Door het invullen geeft u tevens tot wederopzegging toestemming voor automatische incasso van de contributie. In de eerste betalingsperiode wordt alleen de periode dat men lid is in rekening gebracht en betaalt men aansluitend op de inschrijving.

De standaardbetalingsperiode is 3 maanden, waarbij de contributie vooraf wordt geïnd. De betalingsperioden starten per 1e dag van de maanden April, Juli, Oktober en Januari. De contributie wordt afgeschreven rond half maart, half juni, half september en half december. Indien men kiest voor een betalingsperiode van 1 jaar krijgt men een reductie op de contributie van 5%. Wijziging van de betalingsperiode kan tot uiterlijk 1 maand voor het einde van de betalingsperiode.


Opzeggen lidmaatschap / wijzigen betalingsperiode

Het lidmaatschap wordt na 1 jaar stilzwijgend verlengd voor de duur van de geldende betalingsperiode. Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per mail of door directe overhandiging aan de docent(e). De opzegtermijn is 1 maand voor de eerste dag van de volgende betalingsperiode. Ook de betalingsperiode kan op dezelfde manier worden gewijzigd.

Het niet meer op de les verschijnen houdt geen opzegging in.


Tussentijdse veranderingen

De judoschool kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in leslocaties, lestijden, leraren en lessen etc. Dit soort wijzigingen zullen we indien mogelijk minimaal 1 maand van te voren bekend maken en anders zo snel mogelijk.


Lessen tijdens feestdagen/vakanties

Tijdens de schoolvakanties en feestdagen komen de lessen te vervallen. Eventueel worden er vakantielessen gegeven maar dit wordt van te voren bekend gemaakt via de groepsapps.


Wangedrag

Deelnemers die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de leerkrachten, ondernemers en/of Judo Academy Stedendriehoek in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot het instituut worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.


Reglement van orde

1. Het minimale aantal deelnemers per les is 4 personen.

2. Het is verboden om in/bij Judo Academy Stedendriehoek alcohol te nuttigen / roken / drugs te gebruiken.

3. Alle deelnemers moeten ervoor zorgen om voor/tijdens/na de lessen gekleed in schone sportkleding, een schoon lichaam en verzorgde nagels en haardracht aanwezig te zijn.

4. Lang haar dient tijdens de lessen in een staart/vlecht of knot te zitten, zodat we het gezicht van de sporten kunnen zien om in te schatten hoe het met de judoka gaat. I.v.m. evt. vermoeidheid/ziekte, zodat er op tijd ingegrepen kan worden.

5. Leden hebben zich binnen en buiten de judoschool te gedragen als waardige sportleden, zich niet in te laten met aangelegenheden die hun goede naam en eer, of die van J.A.S, de leerkrachten en ondernemers kunnen schaden.

6. Het is de deelnemer in de les verboden een andere sportkleding, ontwerp of uitmonstering te dragen dan is voorgeschreven of in het algemeen gebruikelijk is.

7. Aan- en afmeldingen wanneer een lid niet kan komen op de les graag melden op de groepsapp van de desbetreffende les (of privé aan de leraar/lerares).

8. Leden dienen wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk (mail of whatsapp) aan Judo Academy Stedendriehoek mede te delen.


Lidmaatschap Judo Bond Nederland

Judo Academy Stedendriehoek is aangesloten bij Judo Bond Nederland (JBN) onze leden zijn echter niet verplicht om lid te worden van de JBN. Je bent dan wel verzekerd en krijgt een paspoort kan examen doen voor je zwarte band (examens). De kosten voor het lidmaatschap zijn niet bij het lesgeld inbegrepen en worden apart door de JBN geïncasseerd. Het is een persoonlijk lidmaatschap. Wanneer u inschrijft via ons kunnen wij u dan ook aanmelden bij JBN. Afmelden is echter uw eigen verantwoordelijkheid en dient u rechtstreeks bij de JBN te doen. Kijk voor informatie, tarieven en voorwaarden op www.jbn.nl .

Wil je hier meer over weten? Zoek dan even contact met je judoleraar.